14. Industrijski dizajn

Ako želite da izgled vašeg proizvoda ostane autentičan i želite da sprečite njegovo kopiranje, treba da iskoristite pravo zaštite industrijskog dizajna.

13. Žig

Ukoliko i vi želite da se vaš proizvod ili usluga razlikuju od ostalih potreban vam je žig.
Žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje robe ili usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od robe ili usluga drugog fizičkog ili pravnog lica.

12. Patenti

Neki od najpoznatijih zaštićenih patenata na svetu jesu električna sijalica, motor sa unutrašnjim sagorevanjem i solarni paneli. Oni predstavljaju pronalaske iz različitih oblasti tehnike i tehnologije… A zašto je važno zaštititi patent?

11. Zaštita intelektualne svojine

Ukoliko ste inovator ili proizvodite nešto na drugačiji, inovativni način ili ste uveli nešto novo u poslovanju, jako je važno da te ideje, a kasnije patenti budu zaštićeni.

10. Startapovi

Startap je novoosnovani, inovativni privredni subjekt koji obavlja inovacionu delatnost i ima potencijal brzog i velikog rasta.

9. Stanje inovacija u Srbiji

Kada je reč o stanju inovacija u Srbiji, podaci NALEDove ankete pokazuju da je 40% preduzeća inoviralo svoje poslovanje, bez digitalne transformacije.

7. Zašto su inovacije važne u preduzetništvu

Inovacijama u biznisu se nastoji da se poslovanje unapredi, postane efikasnije, a da kompanija poveća svoju vrednost. Zato je važno upamtiti da inovacije igraju veliku ulogu u postizanju dugoročnog uspeha jedne kompanije.

6. Inovacije u marketingu

Marketinška inovacija označava primenu nove marketinške metode, uključujući značajne promene u dizajnu proizvoda, pakovanju, plasmanu i promociji proizvoda i naplaćivanju proizvoda.

5. Organizacione inovacije

Inovacija organizacije označava primenu novih ili znatnih promena u strukturi ili metodama upravljanja, s namerom da se poboljša korišćenje znanja, kvalitet proizvoda ili usluga, ili poveća efikasnost poslovnih tokova.

4. Inovacije procesa

Podrazumeva primenu novog ili značajno poboljšanog načina proizvodnje ili isporuke. Ona uključuje značajne promene u tehnici, opremi ili softveru.

3. Inovacije proizvoda

Kod inovacija proizvoda razlikujemo – Razvoj jednog potpuno novog proizvoda, poboljšanje performansi postojećeg proizvoda kao i dodavanje novina postojećem proizvodu.

2. Šta su inovacije?

Iako ne postoji opšta definicija, može se reći da inovacija predstavlja primenu novog ili značajno poboljšanog proizvoda, procesa ili usluge sa ciljem stvaranja dodate vrednosti.

13. Grupno finansiranje

Postoje različite vrste grupnog finansiranja i u odnosu na posao kojim se bavite i namenu za koju vam je dodatno finansiranje potrebno, možete se odlučiti za grupno finansiranje kroz donacije, nagrade, akcije ili udeo.

11. Nefinansijska podrška

Trenutno su aktivna dva programa nefinansijske podrške: podrška samozapošljavanju i obuke, saveti, mentoring.

10. StarTech

Reč je o programu grantova koji je namenjen svima koji imaju inovativne biznis ideje ili žele da transformišu svoje poslovanje uvođenjem novih tehnologija.

8. Program ranog razvoja 2022

Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu.

7. Program za akceleraciju

Program će se odnositi na novoosnovana privredna društva ili preduzetnike koji razvijaju inovativni proizvod ili uslugu i koji imaju potencijal brzog i velikog rasta; kao i organizacije podrške startapima.

5. Startap program

Startap program sprovodi Ministarstvo privrede zajedno sa Fondom za razvoj Republike Srbije, a je namenjen preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima registrovanim u APR-u najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

3. Portal preduzetništvo

Portal je koristan info-servis za preduzetnike koji omogućava blagovremeno informisanje o različitim vidovima podrške uspostavljanju i unapređenju poslovanja.

2. Opcije za finansiranje biznisa

Postoje različite opcije za finaniranje vašeg biznisa, razne poreske olakšice i bespovratna sredstva i krediti, u ovoj lekciji govorimo o njima.