Podeli sa drugima!

ULOŽI U SEBE, STEKNI SPOSOBNOSTI I PREDUZMI AKCIJU

Da li ste već čuli za pojam GAP analiza?

Mislim da apsolutno svi morate znati za njega i primeniti ga.

Znate li šta to znači?

Svi mi imamo “GAP”, odnosno jaz, rupu, procep između onoga gde se trenutno nalazimo i onoga gde želimo da budemo.

Možemo da primenimo GAP analizu na kompaniju, organizaciju ili biznis.

GAP analiza je jedna od metoda u strategijskom menadžmentu kojom se prate mogućnosti rasta i razvoja privrednih subjekata.

No, vratimo se na nas kao pojedince.

Možemo da primenimo analizu i na našu budućnost, na naše odnose, na naše zdravlje.

Recimo ako ja imam 90 kilograma, a hoću da smršam na 80kg.

Postoji jaz, a to je tih 10 kilograma koje hoću da izgubim.

Ili, hoću da se bavim digitalnim marketingom, ali nikad to nisam radio.

Šta će da popuni taj jaz, rupu, procep?

Sposobnosti.

Izlazak iz zone komfora.

Mentorstvo.

Učenje od onih koji su to već prošli.

Moramo identifikovati u svim segmentima našeg života taj jaz.

Analizirati ga.

I onda popuniti taj jaz našim učenjem, sposobnostima i akcijom.

Za prevazilaženje tog jaza preporučujem vam da postavite SMART ciljeve.

To su ciljevi koji su:

  1. Specifični
  2. Merljivi
  3. Dostižni
  4. Realni i Relevantni
  5. Vremenski određeni

Formula je jasna.

Uloži u sebe, stekni sposobnosti i preduzmi akciju!

O strateškom pristupu mnogo ćeš naučiti na GOstudy platformi, za početak obavezno pogledaj lekciju o SMART ciljevima.

Podeli sa drugima!

Srodni blogovi

DA LI KOMUNICIRATE NASUMIČNO ILI PLANSKI?

SEDAM NAČINA ZA ZARADU OD FEJSBUK GRUPE

Šta je socijalno Preduzetništvo?