Šta su inovacije

Možda toga nismo ni svesni, ali inovacije nas okružuju. Bilo da smo kod kuće, na putu ili na poslu, mi svakodnevno koristimo inovativne proizvode, od robota usisivača, preko tempomata u autu do clouda za skladištenje poslovne dokumentacije.

Svakog dana inovatiori širom sveta kreiraju nove proizvode i usluge, ali da bismo ih mi koristili kao potrošači, one moraju biti zaštićene. U ovoj lekciji govorimo i o tome šta sve spada u inovacije, kako ih prepoznati, kao i zašto je važno zaštiti svoju inovaciju?

Naučućeš:

  • Šta sve spada u inovacije;
  • Zašto su važne inovacije u preduzetništvu;
  • Kakvo je stanje u srpskom inovacionom ekosistemu;
  • Šta su startapi i kako se postaje startap;
  • Kako da zaštitite intelektualnu svojinu;
  • Šta su patenti, žigovi i industrijski dizajn.
sta su inovacije-min

Lekcije

2. Šta su inovacije?

Iako ne postoji opšta definicija, može se reći da inovacija predstavlja primenu novog ili značajno poboljšanog proizvoda, procesa ili usluge sa ciljem stvaranja dodate vrednosti.

Saznaj više

3. Inovacije proizvoda

Kod inovacija proizvoda razlikujemo – Razvoj jednog potpuno novog proizvoda, poboljšanje performansi postojećeg proizvoda kao i dodavanje novina postojećem proizvodu.

Saznaj više

4. Inovacije procesa

Podrazumeva primenu novog ili značajno poboljšanog načina proizvodnje ili isporuke. Ona uključuje značajne promene u tehnici, opremi ili softveru.

Saznaj više

5. Organizacione inovacije

Inovacija organizacije označava primenu novih ili znatnih promena u strukturi ili metodama upravljanja, s namerom da se poboljša korišćenje znanja, kvalitet proizvoda ili usluga, ili poveća efikasnost poslovnih tokova.

Saznaj više

6. Inovacije u marketingu

Marketinška inovacija označava primenu nove marketinške metode, uključujući značajne promene u dizajnu proizvoda, pakovanju, plasmanu i promociji proizvoda i naplaćivanju proizvoda.

Saznaj više

10. Startapovi

Startap je novoosnovani, inovativni privredni subjekt koji obavlja inovacionu delatnost i ima potencijal brzog i velikog rasta.

Saznaj više

12. Patenti

Neki od najpoznatijih zaštićenih patenata na svetu jesu električna sijalica, motor sa unutrašnjim sagorevanjem i solarni paneli. Oni predstavljaju pronalaske iz različitih oblasti tehnike i tehnologije… A zašto je važno zaštititi patent?

Saznaj više

13. Žig

Ukoliko i vi želite da se vaš proizvod ili usluga razlikuju od ostalih potreban vam je žig.
Žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje robe ili usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od robe ili usluga drugog fizičkog ili pravnog lica.

Saznaj više

14. Industrijski dizajn

Ako želite da izgled vašeg proizvoda ostane autentičan i želite da sprečite njegovo kopiranje, treba da iskoristite pravo zaštite industrijskog dizajna.

Saznaj više

Slični kursevi