Šta su inovacije

Možda toga nismo ni svesni, ali inovacije nas okružuju. Bilo da smo kod kuće, na putu ili na poslu, mi svakodnevno koristimo inovativne proizvode, od robota usisivača, preko tempomata u autu do clouda za skladištenje poslovne dokumentacije.

Svakog dana inovatiori širom sveta kreiraju nove proizvode i usluge, ali da bismo ih mi koristili kao potrošači, one moraju biti zaštićene. U ovoj lekciji govorimo i o tome šta sve spada u inovacije, kako ih prepoznati, kao i zašto je važno zaštiti svoju inovaciju?

Naučućeš:

  • Šta sve spada u inovacije;
  • Zašto su važne inovacije u preduzetništvu;
  • Kakvo je stanje u srpskom inovacionom ekosistemu;
  • Šta su startapi i kako se postaje startap;
  • Kako da zaštitite intelektualnu svojinu;
  • Šta su patenti, žigovi i industrijski dizajn.

Šta podrazumevamo pod rečju inovacije?

Iako ne postoji opšta definicija, može se reći da inovacija predstavlja primenu novog ili značajno poboljšanog proizvoda, procesa ili usluge sa ciljem stvaranja dodate vrednosti. 

Postoji nekoliko različitih vrsta inovacija. 

Razlikujemo inovacije proizvoda, inovacije procesa, inovacije organizacije ili marketinške inovacije.

Inovacija proizvoda se može označiti kao primena novog ili značajno poboljšanog proizvoda, koje je nov u poslovanju pravnog lica.

Inovacija procesa se odnosi na stvaranje novih ili poboljšanje trenutnih procesa ili načina rada u organizaciji.

Inovacija organizacije se može označiti kao uvođenje promena u strukturi, kulturi i načinu upravljanja organizacije.

Marketinška inovacija se odnosi na stvaranje novih ili poboljšanje trenutnih marketinških strategija, promotivnih aktivnosti i načina komunikacije sa kupcima.

Kako iskoristiti znanje o inovacijama u poslovne svrhe?

Inovacije se najbolje koriste tako što svoj proizvod prilagodimo novoj – suženoj ciljnoj grupi.

Uglavnom ćemo svojom ponudom ili proizvodom nekom rešiti problem kog je svestan i koji želi da plati. Jogurt je danas gusti. Sladoled sa duplom čokoladom. Čokolada se pravi sa čili papričicom. A džem se sprema od luka.

Sve su to primeri inovacije proizvoda koji nisu tehnološke prirode i koji imaju tačno određene grupe ljudi koji žele da plate baš takav proizvod.

Takođe, inovacije proizvoda se javljaju i u drugim oblastima. U farmaciji, medicini, poljoprivredi, transportu ili rudarstvu. Važno je praviti razliku u odnosu na to da li je inovirani proizvod novi za svet, za naše tržište ili za konkretno preduzeće.

Šta ćete naučiti na ovom kursu?

Na kursu ćete naučiti šta sve spada u inovacije, zašto su inovacije važne u preduzetništvu, kakvo je stanje u srpskom inovacionom ekosistemu i šta je start up. Takođe, videćete kako da zaštite intelektualnu svojinu, kao i šta su patenti, žigovi i industrijski dizajn. 

Kurs će obuhvatati različite aspekte inovacija, njihovu primenu u preduzetništvu, trenutno stanje inovacionog ekosistema u Srbiji.

sta su inovacije-min

Lekcije

2. Šta su inovacije?

Iako ne postoji opšta definicija, može se reći da inovacija predstavlja primenu novog ili značajno poboljšanog proizvoda, procesa ili usluge sa ciljem stvaranja dodate vrednosti.

POGLEDAJ LEKCIJU

3. Inovacije proizvoda

Kod inovacija proizvoda razlikujemo – Razvoj jednog potpuno novog proizvoda, poboljšanje performansi postojećeg proizvoda kao i dodavanje novina postojećem proizvodu.

POGLEDAJ LEKCIJU

5. Organizacione inovacije

Inovacija organizacije označava primenu novih ili znatnih promena u strukturi ili metodama upravljanja, s namerom da se poboljša korišćenje znanja, kvalitet proizvoda ili usluga, ili poveća efikasnost poslovnih tokova.

POGLEDAJ LEKCIJU

6. Inovacije u marketingu

Marketinška inovacija označava primenu nove marketinške metode, uključujući značajne promene u dizajnu proizvoda, pakovanju, plasmanu i promociji proizvoda i naplaćivanju proizvoda.

POGLEDAJ LEKCIJU

12. Patenti

Neki od najpoznatijih zaštićenih patenata na svetu jesu električna sijalica, motor sa unutrašnjim sagorevanjem i solarni paneli. Oni predstavljaju pronalaske iz različitih oblasti tehnike i tehnologije… A zašto je važno zaštititi patent?

POGLEDAJ LEKCIJU

13. Žig

Ukoliko i vi želite da se vaš proizvod ili usluga razlikuju od ostalih potreban vam je žig.
Žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje robe ili usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od robe ili usluga drugog fizičkog ili pravnog lica.

POGLEDAJ LEKCIJU

Za koga je ovaj kurs napravljen?

Ovaj kurs o inovacijama je napravljen za sve ljude koji žele da se upuste u preduzetništvo sa svojom idejom koja je drugačija od standardnih.

Bilo da već imate svoju ideju koja je drugačija ili tek planirate da sednete i osmislite proizvod/uslugu koja će biti drugačija i inovativna – obavezno pogledajte ovaj kurs jer će vas on navesti na kreativno razmišljanje i pružiti vam podršku u odabiru da budete drugačiji.

Šta je GOstudy?

GoStudy je škola digitalnog preduzetništva u kojoj ćete moći da, potpuno besplatno, pristupite velikoj bazi znanja u vezi digitalnog marketinga i digitalnog preduzetništva. Bez obzira na stepen znanja iz ovih oblasti, kurs je prilagođen baš svima – i onima koji imaju neki stepen znanja, ali i onima koji žele o ovome da uče. Zato volimo da kažemo da su u našu online zajednicu baš svi dobrodošli!

Putem dostupnih kurseva steći ćete u praksi primenljiva znanja o content marketingu, digitalnom marketingu uopšte, o tome kako to funkcionišu društvene mreže i kako se kreiraju kvalitetne i uspešne e-mail kampanje. Poslušajte i delove posvećene digitalnom preduzetništvu, jer svakome ko je preduzetnik ili želi to u budućnosti da postane, ovo je nešto što će vrlo koristiti. Čućete dosta toga o tome koje su sve poreske olakšice dostupne, koji su to alternativni izvori finansiranja i još mnogo korisnih stvari koje bismo i sami voleli da smo pre mnogo godina mogli na ovako jednostavan način da saznamo.

Iskoristite dostupne informacije – registrujte svoj korisnički nalog na našoj platformi i počnite još danas!

GOstudy sertifikat

Položi test i preuzmi GOstudy sertifikat.
Steknite GOstudy sertifikat koji potvrđuje vaše znanje i veštine.
Test ima 23 pitanja, vreme za izradu je 45 minuta.

Za koga je ovaj kurs napravljen?

Naši predavači, eksperti dokazani kroz praksu i sa dugogodišnjem iskustvom u digitalnom poslovanju, vode vas kroz svaku lekciju i omogućavaju vam da ceo proces savladate na što jednostavniji način.

Slični kursevi