Podeli sa drugima!

Šta je sve potrebno da znaš da bi otvorio firmu?

Da li je u tvom slučaju pokretanje posla samo želja ili je to želja na kojoj već neko vreme posvećeno radiš? Razmišljaš šta je za tebe najprofitabilnije, šta ti sve treba od papira, kolike će biti sutra mesečne obaveze i na kraju opet dođeš na to da se cela procedura iz nekog ugla učini previše komplikovanom, zar ne? Sve je jasno, ali nije baš toliko obeshrabrujuće. Posebno ako imaš priliku da saznaš nešto novo na tu temu.

Pripremili smo blog za koji se nadamo da će ti pomoći. Ako si već u razmišljanjima “ZA” i “PROTIV” ideje samozapošljavanja, onda te pozivamo da među našim KURSEVIMA potražiš one koji ti na mnogo detaljniji način objašnjavaju šta je to što te sutra kao preduzetnika čeka.

Pravne forme privrednih subjekata – na osnovu čega odabrati pravu?

Jedno od prvih odluka pre pokretanja posla jeste ta u kojoj formi će biti tvoja buduća firma.

Odgovor na ovo pitanje zavisi od toga kako osnivač vidi svoje poslovanje – da li želi da se krene laganim koracima sa manje papirologije, lakšim upravljanjem i manjim stepenom odgovornosti; ili se pak smatra da posao koji se pokreće ima zasiguran potencijal, plaćanje viših poreskih obaveza nije problem, a i računa se na punu kreditnu sposobnost firme u budućnosti i (eventualno) za uzimanje kredita. Odabir forme zavisi prvenstveno od toga kakvu viziju poslovanja imate, a u skladu sa tim biraju se i pravne forme privrednih subjekata.

Preduzetnik

Preduzetnikom se smatra fizičko lice koje je u skladu sa propisanim zakonom registrovalno svoju poslovnu delatnost sa ciljem ostvarenja finansijske dobiti.

Registracija firme u preduzetničkoj formi za osnivača znači neograničenu odgovornost svom svojom ličnom imovinom. Ovo se u praksi nameće kao nedostatak, a ova forma ograničava veće finansijsko napredovanje. Dobra stvar u vezi ove forme je jednostavnija procedura zatvaranja firme, lakše upravljanje i to što na godišnji promet manji od osam miliona dinara, preduzetnik ne plaća PDV.

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Za razliku od preduzetnika, društvo sa ograničenom odgovornošću (skraćeno DOO) odgovara imovinom firme do visine uloga. Ova forma može biti osnovana od strane jednog ili više lica, i za potrebe poslovanja neophodno je vođenje dvojnog knjigovodstva.

Ortačko društvo

Forma privrednog subjekta koju čine (minimalno dva) fizička ili pravna lica, osnovana sa ciljem sticanja dobiti. Osnivači ortačkog društva snose neograničenu solidarnu odgovornost za obaveze osnovane firme. Ovo je nešto ređa osnivačka forma, u odnosu na preduzetnika ili društvo sa ograničenom odgovornošću.

Komanditno društvo

Ova pravna forma podrazumeva minimum dva člana, od kojih jedan snosi ograničenu odgovornost do visine svog uloga (komanditor), a komplementar je član koji odgovara neograničeno solidarno do visine uloga. Precizno je definisano koji članovi su komanditori, a koji komplementari, kako bi se jasno razgraničila njihova međusobna prava i obaveze. Učestvovanje u dobiti i gubitku je srazmerno udelima, izuzev ako u osnivačkom aktu nije naznačeno drugačije.

Akcionarsko društvo

Preduzeće koje je osnovano kao akcionarsko, ima privrednu ili društvenu delatnost kao predmet poslovanja, a osniva se od strane fizičkih ili pravnih lica, koji se zovu akcionari. Akcionari ne snose obaveze prema trećim licima sa kojima njihovo akcionarsko društvo posluje, već su odgovorni samo za poslovanje preduzeća.

Kako otvoriti firmu?

Kada se odabere pravna forma za osnivanje firme, postavlja se pitanje kako dalje? Kako otvoriti firmu? 

Ono što prethodi registraciji firme jeste da odredite delatnost firme, adresu na koju će firma biti prijavljena i da Agenciji za privredne registre (APR) podnesete prijavu za registraciju. Odgovor na prijavu čeka se nekoliko dana. Treba znati da je važno pri podnošenju prijave da je ista uredno i kompletno popunjena od strane podnosioca.

Da bismo svim budućim preduzetnicima olakšali prvi korak ka pokretanju sopstvenog posla, pripremili smo kurs “Veštine preduzetnika i registracija biznisa”.

Pogledaj ga BESPLATNO ovde

Sve što ti je potrebno jeste registracija.

Online ili offline otvaranje preduzeća

Zahvaljujući razvijenim tehnologijama, danas je moguće i online otvaranja preduzeća, mimo standardnog otvaranja kakvo je oduvek vršeno (offline otvaranje preduzeća). Standardno otvaranje firme podrazumeva klasičnu proceduru koja se odnosi na odlazak kod notara, izmirenje svih potrebnih naknada i odlazak u APR. Za razliku od offline otvaranja preduzeća, online otvaranje firme zahteva da imate kreiran digitalni potpis i da posedujete čitač kartica, a sva procedura se obavlja putem interneta.

Šta izabrati?

Zavisi od afiniteta i navika onoga ko otvara firmu. Digitalno doba sa sobom nosi dosta prednosti koje se ogledaju u npr. značajnim uštedama vremena, i bilo bi mudro iskoristiti sve dostupne pogodnosti. Sa druge strane, uvek je opcija da idete po dobro poznatom metodu koji podrazumeva fizičko predavanje dokumentacije i posetu državnim ustanovama.

Potrebna dokumentacija

Kako bi se firma registrovala, podnošenje dokumentacije je jedan od nezaobilaznih procesa.

Svaka pravna forma ima posebno potrebna dokumenta koje je prilikom osnivanja potrebno priložiti, a sada ćemo da navedemo koja su to najvažnija dokumenta potrebna za osnivanje firme, bez obzira na formu:

  • Osnivački akt koji je overen kod notara.
  • OP obrazac (obrazac ovlašćenih potpisa) za potrebe banke u kojoj se otvara poslovni račun, overen kod notara.
  • Dokaz da je uplaćena taksa za APR.
  • Tačno i kompletno popunjena prijava za upis u APR.
  • Lična karta.

Šta je PDV i da li treba ući odmah u sistem PDV-a?

Porez na dodatu vrednost, ili skraćeno PDV, je porez koji se plaća u svakoj fazi prometa robe ili usluga. Pomenuli smo da je osnivanje preduzetničke firme oslobođeno plaćanja PDV-a ako godišnji promet ne prelazi osam miliona dinara. Ukoliko je promet veći, tada firma ulazi u sistem PDV-a i tada je potrebno platiti PDV. Iznos PDV-a je 20%, a postoji i posebna poreska stopa koja iznosi 10% za zakonom određene kategorije.

Ono što je važno znati u vezi ulaska u sistem PDV-a jeste to da su propisi i rokovi koji se primenjuju vrlo striktni i da je važno da se oni apsolutno poštuju. Uglavnom male novoosnovane firme ne donose odluku da odmah postanu poreski obveznici PDV-a, upravo zbog visokih iznosa na ime poreza. Međutim, treba imati na umu i to da postoje određene poreske olakšice koje su preduzetnicima itekako dobrodošle. Svakako je odluka o tome da li ući u sistem PDV-a individualna, a ukoliko je godišnji promet firme do osam miliona dinara, tada postoji izbor – ući u sistem ili ne. Od trenutka kada promet postane veći od te cifre, obaveznost plaćanja PDV-a stupa na snagu.

Potrebna dokumentacija

Od dokumentacije za ulazak u sistem PDV-a potrebno je popuniti i podneti obrazac EPPDV (poreska prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost) koji sadrži potrebne podatke u vezi sa firmom (podaci za identifikaciju), podatke o obavljanju delatnosti, o računu u banci i podatke o poreskom punomoćniku. 

Da li ti je ova tema zanimljiva? Pogledaj sve besplatne kurseve o preduzetništvu na LINKU.

Računovodstvo/knjigovodstvo razlike i kako ih voditi?

Ivane, u vezi sa ovim što je označeno ne znam na šta se tačno misli “kako ih voditi”? Tražila sam na netu, čak sam i zvala nekoga ko se bavi poslom u ovoj sferi i nisam došla do ičega što bi mi pomoglo da shvatim na šta se ovde misli. Postoje procesi koji važe za ustaljen sistem rada (zna se šta gde ide od knjiženja, i sl.), kod knjigovodstva imaš dvojno i prosto – ne znam na šta se tačno ovde misli, javi tu informaciju pa ću po potrebi dopuniti.

Slično, ali zapravo vrlo različito – knjigovodstvo i računovodstvo samo funkcionišu u međusobnoj korelaciji.

Otuda ne čudi to što dosta ljudi nije u potpunosti sigurno da li im je za njihovu buduću firmu potreban knjigovođa ili treba da angažuju računovođu. Da li računovođa isključuje knjigovođu i zar to zapravo nije isto?!

Šalu na stranu, sada ćemo da ukažemo na granicu između knjigovodstva i računovodstva.

Knjigovodstvo predstavlja evidenciju svih poslovnih promena firme kroz poslovne knjige, dok je računovodstvo dosta šira delatnost u čijem se sastavu nalazi i knjigovodstvo. Pored knjigovodstva, računovostvo obuhvata računovodstveno planiranje, računovodstvene analize i računovodstvene kontrole, nadzor i informisanje.

Kada je firma osnovana kao preduzetništvo, tada je dovoljno obavljanje knjigovodstvenih knjiženja, dok je za kompleksnije pravne forme potrebno angažovanje računovođe. Dobar računovođa je zlata vredan. To znaju svi koji su svoje poslovne tokove poverili iskusnim pojedincima koji prate zakonske propise, analiziraju poslovanje firme i u skladu sa tim daju smernice za optimizaciju poslovanja i ukazuju rukovodećim orgenima na potencijalne probleme.

Šta je GoStudy?

GoStudy je edukativna platforma koja bez ikakvog novčanog ulaganja nudi kurseve iz sfere preduzetništva i digitalnog marketinga.

Kako bismo svakome ko ima želju da se upusti u nešto novo i da sazna kako funkcioniše mašinerija zvana “digitalni marketing”, šta je potrebno da bi se registrovalo poslovanje, koliki su troškovi i koji su sve programi podške za preduzetnike dostupni – GoStudy edukacija nudi mnoštvo predavanja. Sve što može da te zanima je tematski podeljeno u module koji se sastoje iz više lekcija koje obrađuju određenu temu u vezi preduzetništva, marketinga ili prodaje.

Naši predavači su iskusni, iza sebe imaju uspešne dugogodišnje karijere koje mi daju priliku da sva korisna saznanja iz prakse prenesu lako, na najjednostavniji mogući način.

Nauči kako da uspešno posluješ online i to potpuno besplatno!

Podeli sa drugima!

Srodni blogovi

ŠTA JE USER GENERATED CONTENT I KAKO GA KORISTITI?

KAKO DA NAJBOLJE „PRODAŠ“ SEBE?

SEDAM NAČINA ZA ZARADU OD FEJSBUK GRUPE