Podeli sa drugima!

POVEŽI DIGITALNI MARKETING SA SVOJIM POSLOVNIM CILJEVIMA!

Kako da povežeš aktivnosti digitalnog marketinga sa poslovnim ciljevima.

1. Definiši SMART ciljeve

Postavljanje izazovnih ciljeva u okviru SMART metodologije (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound) pomaže da se motivišu i podstaknu pojedinci ili timovi da prošire svoje sposobnosti i postignu viši nivo učinka.

2. Identifikuj svoje ključne indikatore uspeha

Šta pokušavaš da postigneš i kako ćeš meriti uspeh?

Razmisli o konkretnim tačkama podataka ili metrikama koje se direktno odnose na postizanje tvojih ciljeva. Oni bi trebalo da budu merljivi i usklađeni sa „M“ u SMART-u.

Uveri se da su izabrani pokazatelji dostižni i relevantni za tebe.

3. Izaberi kanale digitalnog marketinga

Istraži gde tvoja ciljna publika provodi vreme. Identifikuj platforme i kanale koji rezonuju kod tvoje publike i mogu efikasno da podstaknu angažovanje.

4. Kreiraj sadržaj

Razumi svoju publiku. Sprovedi temeljno istraživanje publike da bi razumeo/la njihovu demografiju, preferencije, tačke bola i ponašanja. Prilagodi svoj sadržaj njihovim specifičnim potrebama i interesovanjima.

5. Implementiraj digitalni plan

Jasno definiši i dodeli odgovornosti članovima tima koji su uključeni u sprovođenje plana digitalnog marketinga. Uveri se da svi razumeju svoje uloge i ciljeve.

Kreiraj detaljnu vremensku liniju ili raspored projekta koji navodi zadatke, prekretnice i rokove za svaki element plana digitalnog marketinga. Uskladi ovo sa svojim SMART ciljevima.

Odredi neophodan budžet, alate, tehnologiju i ljudske resurse kako bi podržao/la efikasno izvršenje plana.

Za više detalja o strateškom pristupu pogledaj našu GOstudy platformu.

Podeli sa drugima!

Srodni blogovi

DA LI KOMUNICIRATE NASUMIČNO ILI PLANSKI?

KAKO KORISTIŠ DRUŠTVENE MREŽE?

7 RAZLOGA ZAŠTO JOŠ NIJE VREME DA NAPUSTIŠ FEJSBUK!