Podeli sa drugima!

AKO BIH MORAO DA BIRAM NAJVAŽNIJE ELEMENTE BIZNIS MODELA

Da se razumemo, sve je važno, ali…

Na GOstudy platformi pričao sam o Biznis modelu Canvas i 9 gradivnih elemanata.

Svih 9 su važni na svoj način.

Ipak, ako bih morao da izdvojim najvažnije, bili bi to: korisnički segmenti i predlog vrednosti.

Poslovanje je uvek okrenuto ka korisnicima usluga, odnosno ka kupcima i zato su ovi elementi najvažniji.

Najpre imamo profil korisnika, to su vaši kupci, buyer persone, ciljni kupci, avatari kupaca, kako god da ih nazovete, a mapa vrednosti su proizvodi ili usluge koje kreirate za vaše kupce.

U središtu profila korisnika nalazi se kupac.

Sa njegove desne strane nalazi se spisak aktivnosti i poslovi koje on obavlja.

To mogu da budu funkcionalne aktivnosti, na primer dolazak iz tačke A u tačku B. Mogu da budu socijalne aktivnosti, na primer želja da se dopadnete nekome, a mogu biti i emocionalne aktivnosti.

Pored toga imamo dobitke, oni se nalaze sa gornje strane. Dobici su nešto dobro, ispunjenje nekih želja, očekivanja, zadovoljenje nekih potreba.

Takođe imamo i gubitke, odnosno frustracije, anksioznost, bolove. Na primer frustracija može biti uzrokovana gužvom u saobraćaju ili ako nemate neki komad garderobe koji izražava vaše vrednosti.

U središtu vaše mape vrednosti nalazi se proizvod. Sa njegove leve strane su karakteristike samog proizvoda koje omogućavaju kupcima da obave neku aktivnost ili posao.

Sa gornje strane imamo bustere dobitaka, odnosno stavke koje povećavaju dobitke, odnosno ispunjenja želja sa desne strane.

Lekovi predstavljaju olakšavanje bola, odnosno frustracija koje su prisutne kod kupca.

Više o Biznis modelu Canvas, kao i Platnu predloga vrednosti pogledajte na GOstudy platformi.

Podeli sa drugima!

Srodni blogovi

Koji je Najisplativiji Biznis u Srbiji?

POVEŽI DIGITALNI MARKETING SA SVOJIM POSLOVNIM CILJEVIMA!

Šta je sve potrebno da znaš da bi otvorio firmu?