Podeli sa drugima!

Preduzetnik – Šta sve treba znati?

Preduzetništvo je uzbudljiv i izazovan poduhvat, koji zahteva ne samo kreativnost i inovativnost, već i znanje o mnogim ključnim aspektima poslovanja. Uspeh od preduzetnika iziskuje posvećenost, upornost i veštine upravljanja, kao i razumevanje finansijskih, marketinških, zakonskih i drugih oblasti koji utiču na poslovanje. U ovom tekstu ćemo detaljno obraditi šta sve treba znati kako biste pokrenuli i uspešno upravljali svojim biznisom i kako biste postali uspešan preduzetnik.

Ko je preduzetnik?

Preduzetnik je pojedinac koji je osnovao preduzeće i ko stoji iza njegovog rada. On preuzima rizik i preuzima inicijativu za pokretanje biznisa, uz cilj da se ostvari dobit i postigne dugoročan uspeh u niši u kojoj se posluje. Preduzetnik je od dana osnivanja svoje firme (najčešće) svim srcem u poslu koji obavlja, jer ima izuzetnu veliku motivaciju da poslovanje iza kojeg stoji bude uspešno, da generiše što veći broj projekata i da iz godine u godinu svedoči uvećanju prihoda svoje kompanije. Najčešće su preduzetnici veoma uporni i istrajni, strastveni po pitanju posla i dobri pregovarači. Zalaganje za sopstveno poslovanje im je na prvom mestu jer su svesni odgovornosti koju njihova uloga nosi.

Kada smo kod dela u vezi odgovornosti, ukoliko imate želju da pokrenete sopstveni posao, a pritom ste neko ko svesno preuzima odgovornost za svoje odluke i postupke bilo da one rezultiraju najboljom ili  najgorom situacijom – onda ćete biti savesan preduzetnik. Svest o posledicama i odgovornost za njih je važna, jer posao svakog preduzetnika podrazumeva i odlučivanje u raznoraznim  situacijama, a spremnost na učenje iz sopstvenih “grešaka” je vrlo važna.  

Takođe, preduzetnik mora biti kreativan i sposoban da misli “izvan okvira”, da izađe iz svoje zone poznatog, kako bi pronašao nove i inovativne načine za rešavanje izazova sa kojima se tokom poslovanja susreće. Preduzetnički put je pun izazova i prepreka, pa preduzetnik mora biti povrh svega uporan, a isto tako, to je osoba koja ima sposobnost da se nosi sa neuspesima.

I za kraj ovog dela, preduzetnik je neko ko dobro poznaje svoj posao, tržište i svoje klijente.

Bez znanja o tome čime se Vaša firma bavi, načina na koji posluje i toga kako se poslovni procesi unutar nje odvijaju – teško da ćete uspeti da uspešno pokrenete i vodite posao. Vi kao lider treba da znate najviše o poslu, da imate najviše iskustva, ali i da budete kadri da prepustite drugima deo posla u kojima su i oni stručni, bez sumnji u kvalitet onoga što će biti urađeno. Poznavajući svaku fazu u poslovnom procesu, lakše ćete razumeti svoje zaposlene i izazove sa kojima se susreću, znaćete kako da im pomognete i na koje sve (alternativne) način možete doći do rešenja.

Ono što je trenutno dosta korisno jeste i znanje u vezi toga kako da na najefikasniji način, kao preduzetnik, možete da predstavite svoj brend ili da se oglasite na dostupnim online kanalima. Ne kažemo da i u ovom polju digitalnog marketinga kao budući preduzetnik morate biti profesionalac, ali je dobro da znate kako i tu stvari funkcionišu.

Da biste u tome na najjednostavniji način i uspeli, pogledajte neke od besplatnih GoStudy kurseva koji se bave tematikom digitalnog marketinga.

Koje veštine preduzetnik mora da ima?

Pored znanja, odgovornosti i želje za uspehom, za uspešno poslovanje firme zaslužne su i određene veštine preduzetnika. Svaki preduzetnik mora da ima svoj set veština ili da svesno radi na njihovom razvijanju i negovanju, kako bi bio u prilici da što spremnije odgovori na sve zahteve koje njegov preduzetnički život sa sobom nosi.

Evo ukratko nekoliko veština u kojima je dobar preduzetnik zaista dobar.

Liderstvo

preduzetnik mora biti sposoban da vodi svoj tim i da motiviše zaposlene da daju svoj maksimum. Liderstvo je vrlo važno jer ono daje primer drugima, učite druge kako je to biti lider, a ne šef, a u isto vreme i poslovno oblikujete svoje zaposlene (naročito one najmlađe članove kolektiva kojima je zaposlenje u Vašoj firmi prvi posao). Ako se edukujete o tome kako treba na pravi način voditi firmu i šta to znači biti lider, imajte na umu da ćete sigurno bar nekome od svojih kolega postaviti zdrave temelje kada je reč o načinu rada, poslovnoj kulturi i odnosu sa drugim kolegama. Zato se trudite da što više unapređujete baš ovu veštinu.

Finansijska pismenost

Preduzetnik mora imati dobro razumevanje finansijskih koncepata i veština upravljanja novcem kako bi uspeo u svojoj preduzetničkoj karijeri. Ovo je još jedna veština koja se uči, a koja je zaista neophodna, jer dobro baratanje finansijama direktno utiče na solventnost firme koja ukazuje na uspešnost poslovanja.

Umeće komuniciranja

Preduzetnik mora biti sposoban da komunicira jasno i precizno sa svojim zaposlenima, klijentima i dobavljačima. Poznavanje psihologije će ovde koristiti i kao lider bićete u prilici da tražite, a ne da naređujete; da dajete jasne i nedvosmislene upute i da uspešno pregovarate sa saradnicima.

Analitičke veštine

Preduzetnik mora imati sposobnost da analizira podatke i informacije kako bi donosio samo najbolje odluke za svoje poslovanje. Ovo znači da je važno i da razvijate analitički deo svog uma, da imate dobru koncentraciju i čvrst fokus kako biste na najbolji način procenili sve ono što kao informacija dolazi do Vas. Analitičke veštine će najviše služiti kada se nalazite pred odlukama u vezi finansijskog ulaganja, kada procenjujete uspešnost dosadašnjeg poslovanja na osnovu kojeg treba doneti važne odluke ili kada vršite razne vrste predikcija.

Strateško razmišljanje

Preduzetnik mora biti sposoban da razmišlja dugoročno i da pravi strategije koje će omogućiti rast i razvoj njegovog poslovanja. Ova veština je u uskoj vezi sa analitičkim setom veština, tako da, ukoliko znate da dobro procenjujete i analizirate – ona ste neko ko će imati jasnu viziju faza i stanja u kojima njegovo poslovanje može biti za godinu, pet ili deset.

Vrste preduzetnika iz ugla zakona

Preduzetnici pre osnivanja fime razmilšljaju i on tome na koji način će evidentirati svoje poslovanje i procenjuju da li imaju potrebu za angažovanjem stručnog lica (knjigovođe) u tu svrhu.

Otuda, postoje dve vrste preduzetnika.

Preduzetnik Paušalac

Preduzetnici paušalci su preduzetnici koji plaćaju paušalni porez i koji nisu u obavezi da vode detaljnu knjigovodstvenu evidenciju. Umesto toga, oni plaćaju fiksni iznos poreza na osnovu svojih prihoda, a porez se obračunava na osnovu određenih parametara kao što su vrsta delatnosti ili godišnji prihod koji njihova firma ostvari u toku poslovne godine. Paušalni porez je obično manji od redovnog poreza na dohodak ili poreza na dobit, što je razlog zbog kojeg mnogi preduzetnici izaberu ovaj način oporezivanja.

Preduzetnik Knjigaš

Knjigaši su preduzetnici koji vode detaljnu knjigovodstvenu evidenciju o svojim prihodima i rashodima. Oni moraju voditi računa o svim transakcijama i pravilno dokumentovati svoje poslovne aktivnosti. Knjigaši su obično podložni redovnom oporezivanju porezom na dohodak ili porezom na dobit, i moraju prijaviti sve svoje prihode i rashode u poreskoj prijavi. Knjigaši takođe mogu biti u obavezi da plaćaju doprinose za socijalno osiguranje i druge dažbine u zavisnosti od vrsti ugovora koju imaju sa svojim radnicima.

Preduzetnički način razmišljanja?

Širok spektar znanja, set veština i način razmišljanja su samo neki od faktora koji čine dobrog preduzetnika. Na koji to način preduzetnici razmišljaju? Možemo reći da je to simbioza sledećeg:

  • Inovativnost, jer su preduzetnici skloni inovacijama i pronalaženju novih ideja. Oni traže nove načine da reše probleme i pronađu nove tržišne prilike.
  • Rizik, jer preduzetnički način razmišljanja podrazumeva prihvatanje rizika. Preduzetnici su spremni da preuzmu rizik i da se suoče sa neizvesnošću kako bi ostvarili svoje ciljeve.
  • Odlučnost, jer su preduzetnici odlučni ljudi koji su fokusirani na svoje ciljeve. Oni su spremni da preuzmu inicijativu i da preuzmu odgovornost za svoje odluke.
  • Kreativnost, jer preduzetnički način razmišljanja podrazumeva kreativnost. Preduzetnici su sposobni da pronađu nove načine da iskoriste svoje resurse i da pronađu rešenja koja drugi ne vide.
  • Vizionarstvo, jer preduzetnici imaju viziju za budućnost. Oni mogu da prepoznaju nove trendove i da predvide buduće prilike na tržištu.
  • Timski rad, jer su preduzetnici spremni da rade sa drugima i da stvore tim koji će ostvariti njihove ciljeve. Oni su sposobni da delegiraju odgovornosti i da motivišu svoje zaposlene.
  • Upornost, jer su preduzetnici uporni i ne odustaju lako. Oni su spremni da preuzmu sve izazove koji im se postave na putu i da rade naporno kako bi ostvarili svoje ciljeve.

Kako postati preduzetnik?

Prvi korak ka tome da postanete preduzetnik jeste edukacija. Jako je važno da pre registrovanja firme imate provereno tačne informacije o tome kako da se pripremite za preduzetnički život, šta se od Vas očekuje, i kako da vodite svoj posao. GoStudy, škola digitalnog preduzetništva, ima pripremljene besplatne kurseve na temu poslovnih veština preduzetnika i registracije biznisa, troškova poslovanja, poreskog tretmana i poreskih olakšica, kao i dostupnih programa podrške u pogledu finansiranja. Ovde ćete pronaći odgovore koji se tiču pitanja “Kako postati preduzetnik?” i napokon će Vam biti zaista jasno šta je ono što Vas očekuje kao budućeg preduzetnika.

Šta je GoStudy?

GoStudy je mesto gde ćete naučiti dosta toga korisnog o preduzetništvu i svemu onome što je za preduzetništvo važno. Kao škola digitalnog preduzetništva, GoStudy ima viziju da svi zainteresovani za ovu temu mogu besplatno o tome da uče i da svoja stečena znanja lako primene u budućoj preduzetničkoj praksi.

Želimo Vam puno sreće na Vašem putu do cilja i pozivamo Vas da još danas napravite prvi korak, registacijom NA OVOM LINKU.

Podeli sa drugima!

Srodni blogovi

Šta je Influenser?

KOJU GREŠKU LJUDI NAJČEŠĆE PRAVE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA?

10 RAZLOGA DA BUDETE AKTIVNI NA INSTAGRAMU