7. Oporezivanje paušalaca

Paušalno oporezivanje je sistem oporezivanja pretpostavljenog prihoda i dostupan je samo preduzetnicima koji su razvrstani u grupe prema pretežnoj delatnosti koju obavljaju.

6. Oporezivanje preduzetnika

U pogledu načina obračunavanja i plaćanja poreza, preduzetnicima u Srbiji stoje na raspolaganju dve mogućnosti – paušalno oporezivanje i vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva.

5. Oporezivanje privrednih društava

Kad je reč o privrednim društvima, postoje različiti načini oporezivanja zavisno od toga da li je ili nije osnivač privrednog društva u radnom odnosu u svom privrednom društvu kao direktor.

4. Poreski oblici i poreske stope

Kad je reč o oporezivanju, kao i u drugim državama, u Srbiji postoje tri osnovna objekta oporezivanja u poreskom sistemu – potrošnja, dohodak i imovina.

3. Fiksni troškovi

Nakon administrativih, kreću fiksni troškovi koje ćemo podeliti na dva dela. Jedan deo su fiksni troškovi koji obuhvataju knjigovođu i banku, a drugi su obaveze prema državi.

18. Korak 10: Angažovanje radnika

Kada otvorite svoju firmu i želite da zaposlite radnike važno je da znate kako ugovarate taj angažman, kako se prijavljuje radnik, koja prava i obaveze on ima, i kako prestaje radni odnos.

17. Korak 9: Prijava poreskoj upravi

Nakon završene registracije osnivanja u APR-u, prijave na CROSO i otvaranja tekućeg računa u poslovnoj banci po izboru, preostalo je da podnesete poresku prijavu preko portala Poreske uprave.

16. Korak 8: Odluka o korišćenju pečata

Od 1. oktobra 2018. godine privredni subjekti u Srbiji nemaju više obavezu korišćenja pečata u poslovanju, te je odluka na vama da li želite da poslujete sa pečatom.

15. Korak 8: Otvaranje poslovnog računa u banci

Da biste mogli da poslujete, potrebno je da imate otvoren račun kod poslovne banke. Procedura otvaranja računa u banci podrazumeva popunjavanje značajnog broja obrazaca koje banka daje korisniku.

14. Korak 7: Prijava na socijalno osiguranje

Preduzetnici automatski dobijaju i potvrdu o izvršenoj prijavi (M-A potvrda o izvršenoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje), koju dodeljuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO).

11. Korak 5: Odabir knjigovođe

Ako se registrujete kao privredno društvo ili preduzetnik koji vodi knjige u obavezi ste da vodite poslovne knjige, a samim tim i da angažujete knjigovodstvenu agenciju koja će se baviti vašim računovodstvom i poreskim obavezama.

9. Korak 3: Odabir sedišta firme

Pre nego što se registrujete, potrebno je da odredite sedište firme. U zavisnosti od delatnosti za koju se odlučite da obavljate, možete za mesto sedišta odabrati sopstveni stan ili kuću…

8. Korak 2: Odabir pretežne delatnosti

Obaveza svakog privrednog subjekta je da registruje samo jednu, pretežnu delatnost, kojom će se baviti, a smatra se da može obavljati i sve ostale delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, bez dodatne registracije.

7. Korak 1: Odabir forme poslovanja

Jedna od prvih odluka koju treba da donesete je u kojoj pravnoj formi želite da poslujete. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, možete poslovati ili kao privredno društvo ili kao preduzetnik.

6. Ka započinjanju biznisa

Izdvojili smo 9 ključnih koraka u ovom procesu koje ako sledite, za svega par dana i bez mnogo muke možete imati registrovan biznis i zvanično postati preduzetnik.

2. Preduzetničke veštine

Danas se zna da se neke veštine potrebne za preduzetništvo mogu razvijati, a neke za koje nismo ni bili svesni da posedujemo, mogu se probuditi.

1. Ko su preduzetnici?

poslovne vestine preduzetnika i koraci-min

U ovoj epizodi pokušaćemo da razrešimo makar neke od dilemma ko su preduzetnici, i pomognemo vam da bez mnogo muka uplovite u preduzetničke vode.

10. Budućnost influenser marketinga

Prema Business Insider-u vrednost tržišta influensera za 2020. godinu bila je 15 milijardi dolara što je skoro duplo više u odnosu na 2019. godinu. To dovoljno govori o tome kako tržište influensera i njegova vrednost rastu. Zašto je to tako?

8. Influenseri

Ko su influenseri, koliko vrste influensera postoje i s kojima je najbolje sarađivati?

7. Affiliate marketing

Affiliate marketing je već godinama jedan od najpopularnijih načina za zaradu na internetu. Affliate marketing je direktno povezan sa e-commercom, copywritingom i oglašavanjem.