Podeli sa drugima!

KAKO NAPRAVITI DOBRU MARKETING STRANTEGIJU?

Dobra strategija treba da ima nekoliko elemenata.

Krećemo od uvoda, gde treba da se opiše struktura dokumenta, kao i da se napiše nešto o vama, vašem biznisu ili klijentu koga zastupate.

Sledeća stavka su ciljevi koje postavljate ili ciljevi koji su postavljeni pred vas. Oni treba da budu kratkoročni, srednjoročni i dugoročni.

Nakon ciljeva imate analizu tržišta, gde pokrivate sve tržišne aspekte koji su relevantni: konkurenciju, tržišni udeo, niše koje želite da zauzmete i slično.

Sledi segmentiranje, odnosno kreiranje ciljnih grupa, koje preporučujem da radite kroz analizu buyer persona, o čemu smo detaljno pričali u GOstudy lekcijama. 

Nakon toga nastavljamo sa analizama, od koji izdvajam swot analizu, u kojoj definišete interne faktore – vaše snage i slabosti, kao i eksterne faktore – prilike i pretnje.

Značajno je definisati način, ton i ključne poruke komunikacije, odnosno mesagge box.

Nakon toga treba da definišete operativno-taktički plan saradnje, gde će se definisati uloge u timu i zaduženja, način na koji se odvija interna komunikacija, kao i popisati šta je sve neophodno uraditi da bi strategija bila uspešna.

U strategiju treba ubaciti i kreativu, gde će moći da se vidi kako će izgledati tekstovi, kakav će da bude vizuelni identitet i slično.

Kada to završite sastavite kalendar aktivnosti gde će biti navedeno koje su datumi bitni, zašto su baš ti datumi bitni, šta ćete komunicirati tih datuma i slično. 

Kada pravite strategiju za klijenta zapamtite da treba da je personalizujete i da svaki klijent voli da vidi nešto svoje, neku svoju specifičnost na strategiji. 

Budite kreativni, razmišljajte o tome, uključite klijenta da on oseti da je ta strategija njegova, da je deo njegove firme, biznisa, vizije inkorporiran u nju.

Više o ovoj temi pogledajte na modulu Strategija digitalnih komunikacija.

Podeli sa drugima!

Srodni blogovi

ZNAČAJ STRPLJENJA I KONSTANTNOSTI U DIGITALU

Šta je Internet?

KAKO DA LJUDI ČUJU ZA TEBE?