Podeli sa drugima!

KAKO NAPRAVITI DOBRU MARKETING STRANTEGIJU?

Dobra strategija treba da ima nekoliko elemenata.

Krećemo od uvoda, gde treba da se opiše struktura dokumenta, kao i da se napiše nešto o vama, vašem biznisu ili klijentu koga zastupate.

Sledeća stavka su ciljevi koje postavljate ili ciljevi koji su postavljeni pred vas. Oni treba da budu kratkoročni, srednjoročni i dugoročni.

Nakon ciljeva imate analizu tržišta, gde pokrivate sve tržišne aspekte koji su relevantni: konkurenciju, tržišni udeo, niše koje želite da zauzmete i slično.

Sledi segmentiranje, odnosno kreiranje ciljnih grupa, koje preporučujem da radite kroz analizu buyer persona, o čemu smo detaljno pričali u GOstudy lekcijama. 

Nakon toga nastavljamo sa analizama, od koji izdvajam swot analizu, u kojoj definišete interne faktore – vaše snage i slabosti, kao i eksterne faktore – prilike i pretnje.

Značajno je definisati način, ton i ključne poruke komunikacije, odnosno mesagge box.

Nakon toga treba da definišete operativno-taktički plan saradnje, gde će se definisati uloge u timu i zaduženja, način na koji se odvija interna komunikacija, kao i popisati šta je sve neophodno uraditi da bi strategija bila uspešna.

U strategiju treba ubaciti i kreativu, gde će moći da se vidi kako će izgledati tekstovi, kakav će da bude vizuelni identitet i slično.

Kada to završite sastavite kalendar aktivnosti gde će biti navedeno koje su datumi bitni, zašto su baš ti datumi bitni, šta ćete komunicirati tih datuma i slično. 

Kada pravite strategiju za klijenta zapamtite da treba da je personalizujete i da svaki klijent voli da vidi nešto svoje, neku svoju specifičnost na strategiji. 

Budite kreativni, razmišljajte o tome, uključite klijenta da on oseti da je ta strategija njegova, da je deo njegove firme, biznisa, vizije inkorporiran u nju.

Više o ovoj temi pogledajte na modulu Strategija digitalnih komunikacija.

Podeli sa drugima!

Srodni blogovi

KOJU GREŠKU LJUDI NAJČEŠĆE PRAVE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA?

Šta je sve potrebno da znaš da bi otvorio firmu?

SAZNAJ ZAŠTO JE MAPIRANJE KUPACA PREDUSLOV ZA PRODAJU