Troškovi poslovanja

3. Fiksni troškovi

Nakon administrativih, kreću fiksni troškovi koje ćemo podeliti na dva dela. Jedan deo su fiksni troškovi koji obuhvataju knjigovođu i banku, a drugi su obaveze

SAZNAJ VIŠE

6. Oporezivanje preduzetnika

U pogledu načina obračunavanja i plaćanja poreza, preduzetnicima u Srbiji stoje na raspolaganju dve mogućnosti – paušalno oporezivanje i vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog

SAZNAJ VIŠE

7. Oporezivanje paušalaca

Paušalno oporezivanje je sistem oporezivanja pretpostavljenog prihoda i dostupan je samo preduzetnicima koji su razvrstani u grupe prema pretežnoj delatnosti koju obavljaju.

SAZNAJ VIŠE