Podeli sa drugima!

Šta je SEO optimizacija?

Potreba ili trend? Uzaludno trošenje novca ili investicija?

Ako ste neko ko vodi sopstveni biznis, bilo da se radi o prodaji proizvoda ili pružanju usluga, onda ste verovatno razmatrali “za” i “protiv” SEO optimizacije. Digitalno doba u kojem živimo neosporno nam nameće neophodnost online prisustva, upravo zbog potrebe za stalnom prisutnošću na tržištu. Možda Vam se čini da je danas više nego ikada ideja o marketingu (bez obzira na njegovu formu) prisutna i da se bez toga nikako ne može. Međutim, bez toga se nikada nije ni moglo. U ovom ili onom obliku, marketing je uvek bio prisutan, i, usudićemo se reći, uvek će nam biti potreban. Toj činjenici se pripojila i naša iskrena želja da svima koji su zainteresovani za nova znanja u vezi marketinga i preduzetništva omogućimo njihovo usvajanje – i tako je nastao GoStudy, platforma namenja onima koji žele da uče.

Danas sa Vama delimo tekst sa mnoštvom korisnih informacije u vezi SEO optimizacije. Nadamo se da će Vam služiti!

SEO, kao jedan segment u okviru marketing strategije nekog brenda, važi za temelj na kome se gradi online prisutnost. Šta znači skraćenica SEO? Skraćenica dolazi iz engleskog jezika i u izvornom obliku potiče od fraze search engine optimization”, a prevod na srpski jezik odnosio bi se na optimizaciju za pretraživače. Pod optimizacijom za pretraživače podrazumevamo veoma veliki broj radnji koje imaju svoj jasno definisan način rada, vreme rada i koje zajedno, nakon nekog vremena, funkcionišu kao dobro uvežban orkestar. Sve ovo se radi sa jasnim ciljem – pozicionirati i održati što duže vremena web stranicu na što višoj poziciji u organskoj pretrazi.

Verovatno ste se do sada susreli sa frazama koje se odnose na rezultate u organskim i plaćenim pretragama. Za one koji su od skoro zainteresovani za ove teme i još uvek nisu stigli da detaljno razgraniče šta ovo tačno znači, osvrnućemo se nakratko i na te termine kako bismo pružili što jasniju sliku o tome kako stvari na temu SEO optimizacije funkcionišu. Rezultati u organskoj ili neplaćenoj pretrazi su oni rezultati pretrage koji nam se na zadati upit u pretraživač pojave, bez da je za to njihovo pojavljivanje izdvojen novac od strane onog ko nam plasira tu informaciju. Plaćena pretraga je suprotna stvar. Konkretno, ako želite da putem interneta kupite knjigu, Vi ćete u pretraživač kucati naziv knjige. Sve ono što pronađete kao odgovor na taj upit su rezultati pretrage. Plaćeni rezultati pretrage (oglasi) su naznačeni oznakom “Oglas” ili “Ad” i ta oznaka stoji sa leve strane linka. Pre je ta ista oznaka bila dosta uočljivija zahvaljujući tome što je bila oukvirena u zeleni pravougaonik, i tako je zaista bila vidljiva na prvi pogled. Sada, moramo malo više da se potrudimo i da pažljivo pogledamo, ako želimo da uočimo da li je ono što nam izlazi kao rezultat pretrage oglas ili je organska pretraga. Zapravo, korisniku je svejedno da li odabere da poseti sajt koji mu se prikazao zahvaljući dobrom organskom pozicioniranju ili kroz postavku Google Ads kampanje. Kome nije svejedno? Onome ko stoji iza sajta.

Vratimo se na početak. Ako prodajete neke proizvode ili pružate usluge, imate svoju ciljnu grupu koja predstavlja Vaše konzumente (potrošače). Važno Vam je da im u svakom trenutku budete što bliže, da znaju za Vas i kvalitet koji nudite, i da imaju priliku da kupe Vaš proizvod ili da koriste usluge koje pružate onda kada za tim imaju potrebu. Ovo možete postići kroz plaćanje oglasa i plaćene rezultate pretrage, a možete i bez plaćanja oglasa, kroz SEO optimizaciju.  

SEO optimizacija je dugoročno rešenje koje podrazumeva vreme za ispoljavanje rezultata. Konkretno, ako želite da Vaš sajt bude pozicioniran u nekoliko prvih rezultata pretrage, tada je važno da znate da  dobra optimizacija sajta za pretraživače podrazumeva dosta rada na sajtu (a i mimo njega), i tu ne možete zaobići ulaganje vremena i novca. Šta dobijate time? SEO otpimizacija nakon nekog vremena (okvirno pola godine ili godinu) obezbeđuje dobru poziciju, a kako vreme prolazi, i kako se otimizacija sajta i dalje radi, ta pozicija vremenom postaje sve viša i viša, dok se jednog dana ne ustalite među prve rezulatate u organskoj pretrazi. Rezultati su vidljivi i nakon kraćeg perioda ako poslujete u jedinstvenoj i ne toliko konkurentnoj niši, ali ako postoji velika konkurencija u Vašoj sferi poslovanja – tada je potrebno uložiti više resursa za postizanje rezultata.

Od čega se sve sastoji SEO optimizacija?

Pomenuli smo radnje koje se sprovode sa ciljem da sajt bude što bolje pozicioniran u rezultatima pretrage, bez obzira na to da li korisnik pristupa putem Google, Yahoo ili nekog drugog pretraživača. Kada bismo napravili podelu tih radnji, one bi se odnosile na istraživanje ključnih reči, On-page SEO, Off-page SEO, tehički SEO i kreiranje strategije za content.

Pa da krenemo redom!

Istraživanje ključnih reči

Prva u nizu radnji koja je važna kada je SEO optimizacija u pitanju jeste istraživanje ključnih reči.

Šta su ključne reči? Ključnim rečima označavaju se reči ili tačno određene fraze koje su tražene od korisnika koji koristi pretraživač i koje su spona do sajtova koji nude članke ili neki drugi sadržaj na temu zadatog upita. Sve one radnje koje podrazumevaju pronalaženje potrebnih ključnih reči i fraza za koje bi se određena stranica na sajtu što bolje pozicionirala u organskoj pretrazi podrazumevaju istraživanje ključnih reči. Kod kreiranja spiska ključnih reči i fraza za koje želite organski da pozicionirate određenu stranicu, nemojte se apsolutno povinovati za željom da udovoljite algoritmima pretraživača, jer koliko je to važno, jednako je važno da sadržaj koji kreirate od ključnih reči bude relevantan za korisnika. Osećaj koji se pobudi u korisniku dok čita sadržaj koji ste pripremili je nešto što ne biste smeli da stavite u drugi plan, jer sve ovo ima smisla ako je korisnik na prvom mestu.

Važno je dobro definisati cilj koji se želi postići, pa tek onda shodno njemu kreirati strategiju u izboru ključnih reči i fraza. Strategije se razlikuju jer i ključne reči po svom obliku nisu iste, i kao takve imaju svoju namenu. Na izbor ključnih reči utiče svakako i broj konkurenata koji pokušavaju da svoje sadržaje rangiraju za istu tu reč ili frazu, pa ukoliko je to često korišćena reč ili fraza, komplikovanost ostavarenja tog cilja je veća.

Ukratko ćemo se dotaći i podele ključnih reči.

 • Glavna ili osnovna ključna reč podrazumeva samo jednu reč koja se odabere kao suština cele stranice koja se želi rangirati na pretraživaču. Neretko je situacija da istu ključnu reč koristi konkurencija i da je njen volumen pretrage veliki, a namera nije toliko jasno definisana (primera radi, kada neko u pretraživaču kuca reč “patike” ne zna se tačno da li su mu potrebne ženske, muške ili dečije patike za svaki dan, patike za trčanje ili na umu ima ipak nešto drugo; da li želi da kupi patike ili želi da sazna kako izgleda najnoviji model njegovog omiljenog brenda).
 • Ključna reč srednje dužine je fraza i sastoji se od maksimalno tri reči, bliže određuje nameru i samim tim ima nešto manji broj pretraga, koji sa sobom nosi i priliku za bolje rangiranje u organskoj pretrazi.
 • Dugačka forma odnosi se na jasno grupisane ključne reči u specifičnu celinu koja oslikava jasnu nameru korisnika, i baš iz tog razloga ovakva forma može konvertovati pre nego glavna ključna reč.
 • Četvrta vrsta ključnih reči koju ćemo pomenuti su LSI ključne reči (semantičke ključne reči) koje Google prepoznaje kao (najlakše rečeno) sinonime onoga što je korisnik traži. Dakle, zahvaljujući naprednim tehnologijama na kojima počiva rad ovog pretraživača, on je u stanju da prepozna nameru korisnika i da mu ponudi sadržaj koji je u uskoj vezi sa upitom.

On-page SEO 

On-page optimizacija znači rad na optimizovanju svih stranica koje sajt ima sa ciljem ostvarenja što većeg broja poseta i postizanja njihovog što dužeg trajanja, odnosno da se od strane korisnika prepozna relevantnost sadržaja na zadati upit. Dakle, sve ono što je potrebno uraditi kako bi se sprovela optimizacija unutar samog sajta, stavlja se pod nadležnost On-page optimizacije. Među ove radnje ističemo:

 • Određivanje i optimizacija meta i title taga, i kreiranje deskripcije

Ovo se odnosi na sve poslove u vezi formiranja potrebnih tagova i opisa, a koji su u direktnoj vezi sa definisanim ključnim rečima i onim što se u sadržaju stranice obrađuje.

 • Kreiranje alt tagova u sadržaju

Ovo su ključne fraze kojima su imenovane slike u tekstu na stranici i zahvaljujući kojima se slika rangira u rezultatima pretrage slika.

 • HTTPS

Ukratko – sigurnost za svakog korisnika. Od pre nekoliko godina oznaka HTPS dobila je svoju “sigurniju verziju”, pa uz SSL (secure sockets layer) sajtovi koji na početku svoje URL adrese imaju oznaku HTTPS, korisniku daju do znanja da je reč o sigurnom web mestu. Ne zaboravite da veća sigurnost nosi više poena u organskoj pretrazi.

 • Građenje URL struktura

Pravilno definisan URL za svaku stranicu je važan jer kao takav on uključuje odabrane ključne reči. Građenje URL strukture za ceo sajt je još važnije jer to podrazumeva dosta benefita direktno vezanih za rangiranje u organskoj pretrazi.

 • Interno linkovanje stranica na sajtu

Međusobno povežite dve ili više stranica koje obrađuju istu temu linkujući ih, i tako pružajući korisniku priliku da sazna više o temi koja ga zanima. Ovim ste i sa aspekta SEO optimizacije učinili sebi uslugu.

 • Rad na poboljšanju svih performansi stranica sajta.

Šta ovo sve podrazumeva? Postavite strukturu sadržaja tako da bude intuitivna i uradite sve što možete i znate, a što će uticati na to da posetioci što duže ostanu na Vašem sajtu.

Off-page SEO

Za razliku od On-page optimizacije, Off-page SEO podrazumeva rad na optimizaciji mimo sajta, tačnije rad na tome da ka Vašem sajtu bude usmereno što više linkova. Ako se dobro ne obrati pažnja, ovo može biti nešto što će sajtu po pitanju optimizacije doneti više štete nego koristi. Zašto? Ukoliko nekvalitetni linkovi upućuju na Vaš sajt, tada situacija nije dobra. Ovo sa sobom može doneti penale od Google-a, a sve što može da ugrozi vidljivost sajta treba izbegavati u širokom luku.

Ono na šta još treba obratiti pažnju jeste autoritet domena sajta od kojeg vode linkovi. Veći autoritet (ocena kvaliteta se kreće u rasponu od 1 do 100, a optimalno je da ocena bude ———- ovde upisati šta je optimalno) znači i veću važnost linka. Druga stvar po pitanju koje treba biti oprezan jeste to kakvi su linkovi koji vode ka Vašem sajtu. Da li ti linkovi znače nešto za Vaš sajt ili ne? Ako ste sada u zabuni, morate znati da se svaki upućeni link (uzmimo u obzir da je autoritet sajta dobar) nije jednak. Ceo proces upućivanja linkova sa jednog na drugi sajt potpada pod tehniku koja se zove link building. U vezi sa njom, postoje tzv. “dofollow” i “nofollow” linkovi. Nofollow linkovi ni na koji način ne prenose deo autoriteta izvornog domena na Vaš sajt i kao takvi ne doprinose njegovoj optimizaciji. Dofollow linkovi su oni linkovi koji zaista znače i koji svojim postojanjem doprinose i boljoj vidljivosti Vašeg sajta. Zato je važno da pri izradi strategije link buildinga vodite računa o vrsti isporučenih linkova.  

Tehnički SEO

Ukratko, za tehnički SEO možemo reči da se vezuju sve radnje koje dovode do toga da je svaki korisnik u prilici da na brz i jednostavan način pretraži sajt, bez usporavanja u radu. Šta je ovde važno pomenuti?

 • Da li su svi kodovi ispravni?

SEO stručnjaci bez Google Search Console teško bi detetkovali Error 404 na nekoj od stranica. Ovaj alat je jednostavan za praćenje ispravnosti svih kodova na sajtu, eventualnih grešaka u mapi sajta, a služi i kada treba ukloniti duplirani sadržaj sa sajta.

 • Koliko se brzo učitava sajt?

Neka brzina učitavanja bude što kraća jer ovde sekunde imaju izuzetno veliki značaj. Nije tajna da je vreme učitavanja jedna od važnih stavki koje utiču na optimizaciju, i iz tog razloga savetujemo da je najbolje da se preduzme sve kako bi sajt funkcionisao perfektno.

 • Da li je dizajn responsive?

Prilagođavanje sajta svakom mobilnom uređaju je apsolutno neophodno. Korisnici pristupaju internetu sa različitih uređaja, a ukoliko sajt nije prilagođen za to – odlazak za sajta može negativno da utiče na rangiranje.

Search Engine Result Page (SERP) Menadžment

U doslovnom prevodu na srpski jezik SERP bi značio prikaz rezultata pretrage na zadati upit. O tome kakve rezultate pretrage možemo susreti (plaćene i organske) pisali smo u ovom tekstu, a pored tekstualne forme, rezultati pretrage mogu biti u vidu slika, video zapisa, kao i fraza koje su već bile pretraživane. Suština je u tome da SERP bude iskorišćen za što veću vidljivost Vašeg sajta, a to znači da je potrebno da se uloži više vremena u kreiranje istaknutih članaka (featured snippets), business profila i optimizaciju svih slika za Google Image Search.

Content strategija

Dolazimo do dela koji se odnosi na sadržaj koji se plasira i koji u velikoj meri ima uticaj na SEO. Pozitivan ili negativan – zavisi od sadržaja.

Kada se osmišljava content strategija, važno je na umu imati ciljeve koje je potrebno ostvariti, a koji su u direktnoj vezi sa onim šta Vaš sajt predstavlja. U zavisnosti od toga da li imate blog stranicu ili online prodavnicu, zavisi i strategija kreiranja sadržaja na njoj. Odabir prave strategije radi se zbog Vaše publike. Sadržaj i njegova forma bi trebali biti prilagođeni publici tako da su korisni i zanimljivi, jer onda sve ima daleko veće šanse od nasumično ispisanog teksta. Neka sadržaj uvek bude ažuran, a Vi dosledni u tome što radite. Ako, primera radi, vodite blog, jasno je da morate imati kontinuitet u objavljivaju. Uvek ostavite prostora da Vam se publika obrati, da Vas kontaktira i da, podstaknuta pozivom na akciju, uradi ono što je Vama krajnji cilj – da ostvari kupovinu, pretplati se na Vaš newsletter i sl. Pratite kako publika reaguje na Vaš sadržaj, dopunjavajte ga potrebnim informacijama koje su u skladu sa SEO smernicama i uvek budite od koristi svojoj publici – to je ono što se ceni.

Terminologija koja se koristi u SEO-u?

 Kako bismo Vam eliminisali zbunjenost iz korena, evo nekoliko najčešće korišćenih izraza kada je reč o optimizaciji.

Status kodovi

Status kodovi daju sliku o tome kako stranice na sajtu funkcionišu. Najkraće rečeno, neki kodovi označavaju da je sa stranicom sve u apsolutnom redu i da ne postoji nikakva greška (status kod 200), neki ukazuju na redirekciju, tj, preusmeravanje sa jednog sajta na drugi (primera radi kod 302), dok kod 404 ukazuje na nepostojanje tražene stranice na sajtu (primer za to je kada linkujete neku frazu u svom blogu ka nekoj stranici na sajtu koju ste nakon nekog vremena izbrisali, klikom na tu linkovanu frazu otvara Vam se prazna stranica sa rogobatnim ispisom Error 404). Status kod 500 je usmeren ka serveru i ukazuje na razne manje poželjne situacije u vezi za njim – uspren rad, zastarelost ili neki tehnički problem.

Backlink

Sećate li se priče o linkovanju ka stranicama Vašeg sajta? Ovo kao pojam svo Vam već obradili, pa Vam nećemo trošiti vreme, pisaćemo Vam o nečemo što smo samo pomenuli, a to je sitemap.

Sitemap

Sitemap ili mapa sajta. Intuitivno, već pretpostavljate šta bi to moglo biti. To je zapravo popis svih URL-ova sa Vašeg sajta. Svaka stranica na sajtu da bi postala vidljiva mora da bude pregledana (indeksirana) od strane pretraživača. Ideja je da se to što pre dogodi, zar ne?! Da bi se ceo ovaj postupak obavio potrebno je instalirati dodatni tool i putem njega pratiti poslednja ažuriranja, međutim, o toj temi ćemo neki drugi put.

Google Search Console

I ovaj pojam smo samo pomenuli, bez ulaska u detaljnije objašnjavanje. Sada je pravi trenutak za to. Google Search Console je besplatan Google-ov alat koji služi u svrhu praćenja i optimizovanja sajta u rezultatima pretrage. Nakon početnog podešavanja, ovde ćete imati pregled o performansama sajta, najposećenijim stranicama, izvoru poseta i svemu što je važno da znate kako biste pratili rad svog sajta.

Indeksiranje

Indeksiranje stranica od strane Google-a znači prepoznavanje novog sadržaja. Kao što smo pomenuli u odeljku gde smo pisali o mapama sajta, svi bismo želeli da nam nov sadržaj bude što pre prezentovan korisnicima. Pozivanje Google-ovih robota da izvrše skrolovanje prethodi vidljivosti stranice. Ukoliko se ispostavi da je sve u redu, vidljivost stranice počinje da raste.

Brzina učitavanja sajta – Page Speed

Ne zaboravite da je mogućnost napuštanja sajta od strane posetioca daleko veća ako se na učitavanje stranice čeka po nekoliko sekundi. Dakle, na svim uređajima, sajt mora da se što brže učitava. Optimalno vreme učitavanja je——–  sekundi (dopisati). Brzina učitavanja zavisi od više faktora i da bi se postigla što optimalnija brzina, na sajtu je potrebno ili smanjiti veličinu slika, keširati sajt, ili pak izvršiti kompresiju fajlova. Uglavnom, treba raspolagati sa velikim opsegom znanja kako bi se tačno znalo šta je to što se može uraditi i na koji način, kako bi sajt imao željenju brzinu. Korisno je napomenuti i to da je, pored brzine učitavanja stranice sajta, za optimizaciju važna i metrika TTFB (Time To First Byte) kojom se očitava brzina preuzimanja podataka pretraživača od strane servera. Optimalna brzina učitavanja TTFB zavisi od vrste fajlova koji su na sajtu, i ona se kreće od 200 do 500 milisekundi za dinamički sadržaj i do 100 milisekundi za statički sadržaj.

Znajte da i sami možete proveriti brzinu učitavanja sajta zahvaljujući velikom broju besplatnih alata za testiranje, koji Vam mogu pomoći da steknete jasnu sliku o trenutnoj brzini učitavanja stranica, a među njima su najpoznatiji: PageSpeed Insights, WebPageTest i GTmetrix .

Benefiti korišćenja SEO-a u svrhe povećanja prodaje

Ako ste sa čitanjem ovog teksta stigli do ovog segmenta, onda verujemo da Vam je apsolutno jasno zašto je marljivo odrađena optimizacija sajta, koja je u skladu sa svim aktuelnim SEO trendovima, važna za poslovanje. Kako je vođenje posla opravdano ako je finansijski isplativo, onda možemo reći da se sve radnje koje su u vezi SEO optimizacije sprovode kako bi se u krajnjoj liniji povećao profit, nastao od prodaje ili pružanja usluge klijentima.

Veća organska vidljivost nije besplatna. U nju je potrebno u kontinuitetu ulagati vreme, znanje i naravno novac. Spoj svih ovih elemenata dovodi do toga da se brend pozicionira i održi na što boljoj poziciji u neplaćenoj pretrazi. Ako se ovoj činjenici udruži kvalitet po pitanju proizvoda ili usluge koja se sa Vaše strane plasira – tada imate dobitnu kombinaciju! Kupci lako dolaze do Vas, zadovoljni su saradnjom i ono što od njih možete očekivati je lojalnost i preporuka. Otuda je važno da tokom sastavljanja računice o planiranim prihodima i rashodima za poslovanje, stavite na papir i ulaganje u kvalitetnu SEO optimizaciju, jer je to jedna od najvažnijih investicija u Vaš posao.

Šta je GoStudy?

Mesto gde se uči.

Imate interesovanje u vezi pokretanja sopstvenog poslovnog projekta od kojeg biste da zarađujete ili već imate svoj biznis, ali ipak niste neko ko se može  odvažiti da poslove u vezi digitalnog marketinga i elektronskog poslovanja samostalno obavlja? Možda je tako bilo do sada.

Sve GoStudy edukacije koncipirane su po sistemu modula koji obrađuju određene teme u vezi digitalnog marketinga, inovacija i poslovanja. Dostupne module možete pogledati na LINKU a ono zbog čega ćete se zaljubiti u ovakav način učenja jesu korisne informacije i u praksi primenljiva znanja, sažeta u kraću formu kojoj se uvek možete vraćati, kada god Vam zatreba.

 

Podeli sa drugima!

Srodni blogovi

ŠTA SVAKA DOBRA PRIČA IMA?

PRE NEGO ŠTO OBJAVIŠ SLEDEĆI POST NA MREŽAMA URADI OVO

ŠTA JE TVOJE ZAŠTO?