OSNOVE BREND STRATEGIJE

Osnove brend strategije

Nikola Kalinović
Partner i senior fasilitator
DesignThinkers Academy / BrandSprint

Od inicijalnog razumevanja svrhe vašeg brenda i njegove autentičnosti do jasnog diferenciranja na tržištu i

SAZNAJ VIŠE