E-TRGOVINA INTERNET PRODAJA

2. E-trgovina kroz brojke

Po prognozama Džeka Ma, osnivača i vlasnika Alibabe, transakcije putem elektronske trgovine će 2030. godine činiti 90% ukupno ostvarenih transakcija. Hajde da vidimo kako izgleda

SAZNAJ VIŠE