CONTENT MARKETING

5. Optimizacija sadržaja za SEO

Otkrijte važnošt veze između content marketinga i SEO-a. Naučite kako sprovoditi istraživanje ključnih reči za optimizaciju sadržaja, primenjivati tehnike on-page optimizacije i uključivati relevantne interne

SAZNAJ VIŠE

7. Merenje Content Marketing uspeha

Otkrijte kako meriti uspeh content marketinga postavljanjem ključnih performansi, praćenjem saobraćaja na veb sajtu i društvenim mrežama, kao i korišćenjem analitičkih alata za informisano donošenje

SAZNAJ VIŠE