Podeli sa drugima!

Šta je sve Digitalni Marketing i šta podrazumevamo kada to kažemo

Digitalni marketing je svoju punu popularnost dobio pre nekoliko godina, ali to svakako nije bez razloga. To je zapravo skup veština i procesa korišćenja digitalnih kanala koje zajedno čine jedan vrlo efikasan način za razvoj brenda, povećanje prodaje i stvaranje jake veze sa kupcima, ali sve pod uslovom ako se sprovodi na dobar način. Učinak dobrog digitalnog marketinga je višestruko isplativ, ali znajte i to da je digitalni marketing izuzetno skup, ukoliko se sve aktivnosti precizno ne planiraju i ako se nestručno postupa sa budžetom. Cilj digitalnog marketinga je privlačenje i zadržavanje korisnika, da bi se povećalo poslovanje kroz prodaju ili pak kroz povećanje prepoznatljivosti brenda.

Ako ste u potrazi za efikasnim načinom za učenje o digitalnom marketingu – tada je GoStudy, škola digitalnog preduzetništva, dobar izbor za Vas! Ovo ne kažemo zato što se ovde uči besplatnoo digitalnom marketingu, već zbog načina na koji su sve online lekcije predstavljenje tako da ih odmah možete razumeti. Proverite i sami, i SAZNAJTE SVE o kursevima.

Elementi Digitalnog Marketinga

Kako biste što detaljnije razumeli šta to sve čini digitalni marketing, u nastavku Vam izdvajamo elemente digitalnog marketinga i ukratko ćemo Vam pojasniti svaki element zasebno.

Društvene Mreže

Društvene mreže su online platforme koje omogućavaju korisnicima da se povezuju, kreiraju i međusobno dele sadržaj i da komuniciraju. Trenutno su Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn i Pinterest mreže koje okupljaju veliki broj korisnika i čija je popularnost trenutno najveća. Digitalni marketing obuhvata i sprovođenje pažljivo definisanih strategija na društvenim mrežama koje se odnose na planiranje, kreiranje sadržaja, ali i na reklamiranje. Ciljevi kampanja na društvenim mrežama su različiti, i odnose se od povećanja svesti o brendu, građenja zajednice pratilaca, preko razvoja komunikacije sa pratiocima i njihovog podsticanja na interakciju, sve do povećanja broja poseta na sajtu i povećanja prodaje proizvoda ili usluge koja se reklamira. O kampanja na mrežama više u nastavku.

SEM

SEM (Search Engine Marketing) je marketing strategija kojom se promovišu web stranice putem pretraživača, kako bi se povećala njihova vidljivost i dostupnost za korisnike.  Glavne metode SEM-a su plaćene reklame i optimizacija za pretraživače. Plaćene reklame (PPC) podrazumevaju plaćanje za oglašavanje u rezultatima pretrage, a SEO (optimizacija sajta) se bazira na aktivnostima kojima se poboljšava rangiranje stranice u organskim (neplaćenim) rezultatima pretrage. Obe metode imaju za cilj veću posećenost sajta i povećanje njegove vidljivosti, zarad postizanja unapred definisanih ciljeva, a malo detaljnije objašnjenje za SEO i PPC sledi upravo u nastavku teksta.

SEO

SEO označava skraćenicu za Search Engine Optimization, što u prevodu znači optimizaciju za pretraživače. To podrazumeva mnošto tehnika i rada na poboljšanju pozicioniranja određenog sajta u organskim (neplaćenim) rezultatima pretrage na internetu. Cilj optimizacije sajta jeste da sajt bude lako uočljiv, kako bi se što više brend razvio ili pak ustalio u svesti potrošača, a sa time i povećala prodaja proizvoda ili usluga iza kojih brend stoji.

SEO, između ostalog, obuhvata optimizaciju strukture i sadržaja stranice, optimizaciju ključnih reči, interno i eksterno linkovanje (link building). Ovde je takođe važno pratiti rad konkurencije, analizirati njihov nastup i u svakom trenutku koristiti analitiku za praćenje rezultata optimizacije. SEO prati aktuelne trendove i nove tehnike u radu. 

PPC

PPC ili Pay Per Click označava formu online oglašavanja gde oglašivači izdvajaju određena novčana sredstva za plaćanje po kliku za njihove oglase. Ova forma oglašavanja znači da se naplata vrši samo kada neko klikne na plasirani oglas. PPC je kao oblik oglašavanja zastupljen u kampanjama na društvenim mrežama i u Google Ads kampanjama, gde je cilj obezbediti što bolju poziciju u rezultatima pretrage na zadati upit korisnika. Cena po kliku nije ustaljeni iznos, i ona se menja u odnosu na nišu oglašavanja, teritoriju gde se plasiraju oglasi, kao i na konkurenciju iz niše koja takođe plaća da bi se što bolje pozicionirala na istu ključnu reč.

Social Media Marketing – Marketing na Društvenim Mrežama

Društvene mreže smo pomenuli, a social media marketing je zapravo marketing na društvenim mrežama. U zavisnosti od publike kojoj se obraćamo i teme koja se promoviše, vrši se selekcija među društvenim mrežama za koje je potrebno prvo izraditi strategiju oglašavanja. U zavisnosti od toga da li je u pitanju kampanja na Instagramu, TikToku ili LinkedInu, kreira se sadržaj koji će biti zanimljiv i koristan, i koji će, u krajnjoj liniji, dovesti do željene konverzije. Pod konverzijom se definiše cilj koji se želi postići pokrenutom kampanjom na društvenim mrežama i to može biti od povećanja broja pratilaca na mrežama, povećanja broja pristiglih poruka, popunjenih kontakt formi, upućenih telefonskih poziva sa sajta pa sve do većeg broja poseta na sajtu i povećanja prodaje proizvoda.

PR Marketing

PR marketing je vrsta marketinga gde se teži stvaranju što bolje slike o brendu i što boljih korelacija od strane brenda ka svim ostalim stranama sa kojima se stupa u kontakt (kupci, zaposleni, mediji, investitori i sl.). PR marketing podrazumeva stvaranje i širenje poruka kroz različite kanale kako bi se prenela informacija koja će na željeni način uticati na publiku, a sve u cilju izgradnje što boljeg odnosa i javnog nastupa.

E-Mail Marketing

Ova vrsta marketinga može biti vrlo učinkovito sredstvo za postizanje zadatog cilja, ako se koristi kao alat u dobro osmišljenoj kampanji. Ovde se pruža prilika da se direktno iskomunicira sa (potencijalnim) klijentima i da im se direktno prenese infromacija koja može biti u vidu newslettera, mejla dobrodošlice ili zahvalnice, kao i mejla koji promoviše novu ponudu u asortimanu ili neke akcijske cene.

Terminologija Digitalnog Marketinga

Pri učenju o digitalnog marketingu važno je dobro baratati skraćenicama i terminologijom koja se vezuje za digitalni marketing. Evo onih najčešće korišćenih.

CTA

CTA ili Call to action je poziv na akciju kojom se posetioci sajta ili konzumenti sadržaja koji se plasira, motivišu da nešto urade – da popune obrazac, prijave se na newsletter ili da kupe proizvod koji se u online prodavnici prodaje. CTA je često zastupljen pri korišćenju u kampanja na društvenim mrežama, a ako želite da u potpunosti savladate Instagram i Facebook, pogledajte ovaj BESPLATAN KURS.

CTR

CTR je skraćenica od Click-through rate i predstavlja odnos broja klikova na reklamu i broja prikaza reklame, izražen u procentima. CTR se koristi za procenu efikasnosti online reklame, pa tako viši CTR govori o uspešnijoj reklami.

Reach/Impressions

Oba navedena pojma su svakodnevno u upotrebi svih onih koji se svakodnevno bave digitalnim marketingom. Reach označava broj korisnika koji su videli reklamu, a impressions označava broj prikaza reklame korisnicima, bez obzira na to da li su isti korisnici više puta videli reklamu ili ne.

ROAS/ROI

ROAS (Return on Advertising Spend) označava odnos između prihoda koji se ostvari od reklame i troškova reklame, a ROI (Return on Investment) je odnos između prihoda i uloženog novca.

Native Advertising

Native Advertising je vid reklamiranja koji za cilj ima suptilnu reklamu uklopljenu u objave poput vesti ili neke druge sadržajne forme.

Conversion rate

Conversion rate predstavlja stopu konverzije i govori o tome koliki broj posetilaca je poduzeo željenu reakciju na sajtu. Visoka stopa konverzija ukazuje na to da su posetioci zainteresovani za sadržaj i reklamu koja im se plasira.

CLV

CLV (Customer Lifetime Value) označava procenu koliko će ukupno novca pojedinačni kupca doneti kampanji tokom korišćenja njenih proizvoda i usluga.

Customer Acquisition Cost

Ovaj parametar ukazuje na to koliko je potrebno utoršiti na akviziciju novog klijenta ili kupca.

Customer Relationship Management (CRM)

Customer Relationship Management (CRM) označava kombinaciju strategija, tehnologija i radnji koje kompanije koriste kako bi održavale i negovale odnos sa postojećim klijentima i kako bi sticale nove klijente.

A/B Testing

A/B Testing podrazumeva testiranje gde se upoređuju npr, dve različite verzije web stranice ili teksta oglasa ili vizuala, kako bi se utvrdilo koja varijanta donosi najviši stepen konverzije.

Benefiti Digitalnog Marketinga

Ono što možemo navesti kao benefite digitalnog marketinga, odnosi se na veću online vidljivost i bolju interakciju sa tačno definisanom publikom. Takođe, tu je i merljivost svih preduzetih aktivnosti, i mogućnost strateškog planiranja svih akcija.

Digitalni Marketing Online Kurs

Da li zaista imate želju za učenjem o digitalnom marketingu? Ako je odgovor potvrdan, onda Vas pozivamo da pogledate KURS u kojem smo u nekoliko lekcija napravili uvod u svet digitalnog marketinga, fokusirajući se na ono što je zapravo važno znati kada se počinje sa učenjem u ovoj oblasti.

Šta je GoStudy?

Ako Vas pored digitalnog marketinga, zanimaju i druge teme kao što je e-commerce ili preduzetništvo, onda je GoStudy, škola digitalnog preduzetništva, pravi izbor za Vas. Pripremljeni sadržaj u formi online videa je besplatan i dostupan baš svim polaznicima koji imaju iskrenu želju za sticanjem znanja iz ove oblasti. Naši mentori imaju višegodišnja iskustva u radu i znaju koji je to najefikasniji način za prenošenje praktičnog znanja. Sa odgledanim materijalom koji Vam je dostupan, imaćete priliku da budete samostalni u radu i svakako ćete postaviti temelje uspešne karijere u digital. Čekamo Vas!

Podeli sa drugima!

Srodni blogovi

Šta je socijalno Preduzetništvo?

Šta je SEO optimizacija?

Preduzetnik – Šta sve treba znati?